Dursun Ali Erzincanlı

Nasihat ilahi sözleri

Dursun Ali Erzincanlı Nasihat

Dursun Ali Erzincanlı Nasihat ilahisinin sözlerini ve ilahiyi dinleyebilmeniz için Nasihat ilahisinin youtube videosunu yazının en sonunda paylaştık. Keyifli okumalar ve dinlemeler dinleriz.

Nasihat sözleri

Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol
Nefsin hevâsı ile mağrûr olup aldanma
Yüzüne bassın kadem ayağın yolu ol
Garassız hem îvazsız hizmet et her canlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol
Allâh için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol
İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem
Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol
Nefsine yan cıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi
İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol
Güneş gibi şefkâtli yer gibi tevâzûlu
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol
Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya
Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol
Varlığından boşal kim yokluğa erişesin
Sözünü söyle gerçek Hulûsî’nin dili ol
Çalış tefeyyüz eyle yücel temeyyüz eyle
Fazilette sehâda örnek insan ol örnek
Doğruluk kârın olsun vefâ şiârın olsun
Sadâkatta vefâ da örnek insan ol örnek
Şol müselles turrene bendeylemiş tâ ezel
Tarîk-i Mustafâ’da örnek insan ol örnek
Neylesün yok kurtuluş gönlümüz dîvâne olmuş
Hakk’a Hamd ü senâda örnek insan ol örnek
İhlas ile amel kıl hâlini mükemmel kıl
Keremde ve atâda örnek insan ol örnek
ALLAH’a itaat kıl her veçhile tâat kıl
Tevekküle rızada örnek insan ol örnek(Hulûsi-i Kalb ile örnek insan ol örnek)
Hudâ’ya bin şükür bir mü’miniz Allâh’ımız vardır
Şehâdet eyleriz ancak Resûlu’llâh’ımız vardır
Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına
Ki şer’-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır
O şâh-ı Nakş-bend’in bendesiyiz bâb-ı lutfunda
Sırât’ı mustakîme muttasıl dergâhımız vardır
Bi-hamdi’llâh bizim kaygı gününden bâkımız yoktur
Şefi’-i Rûz-ı Mehşer çâre-sâz-ı râhımız vardır
Reh-i aşkındayız gerçi anın âvâre bir sâlik
Cenâb-ı Pîr-i rûşen-dil Karîbu’llâh’ımız vardır
Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrâbımız yokdur
Bizi ta’n eyleyen nâ-merde eyvallâhımız vardır
Ne derlerse desinler bîgânelerden ictinâbım yok yok
Harîm-i yâra mehrem dilde resm-i râhımız vardır
Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar
Yolunda Öldü derler başka ne günahımız VARDIR…

Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol
Nefsin hevâsı ile mağrûr olup aldanma
Yüzüne bassın kadem ayağın yolu ol
Garassız hem îvazsız hizmet et her canlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol
Allâh için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol
İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem
Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol
Nefsine yan cıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi
İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol
Güneş gibi şefkâtli yer gibi tevâzûlu
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol
Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya
Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol
Varlığından boşal kim yokluğa erişesin
Sözünü söyle gerçek Hulûsî’nin dili ol
Çalış tefeyyüz eyle yücel temeyyüz eyle
Fazilette sehâda örnek insan ol örnek
Doğruluk kârın olsun vefâ şiârın olsun
Sadâkatta vefâ da örnek insan ol örnek
Şol müselles turrene bendeylemiş tâ ezel
Tarîk-i Mustafâ’da örnek insan ol örnek
Neylesün yok kurtuluş gönlümüz dîvâne olmuş
Hakk’a Hamd ü senâda örnek insan ol örnek
İhlas ile amel kıl hâlini mükemmel kıl
Keremde ve atâda örnek insan ol örnek
ALLAH’a itaat kıl her veçhile tâat kıl
Tevekküle rızada örnek insan ol örnek(Hulûsi-i Kalb ile örnek insan ol örnek)
Hudâ’ya bin şükür bir mü’miniz Allâh’ımız vardır
Şehâdet eyleriz ancak Resûlu’llâh’ımız vardır
Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına
Ki şer’-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır
O şâh-ı Nakş-bend’in bendesiyiz bâb-ı lutfunda
Sırât’ı mustakîme muttasıl dergâhımız vardır
Bi-hamdi’llâh bizim kaygı gününden bâkımız yoktur
Şefi’-i Rûz-ı Mehşer çâre-sâz-ı râhımız vardır
Reh-i aşkındayız gerçi anın âvâre bir sâlik
Cenâb-ı Pîr-i rûşen-dil Karîbu’llâh’ımız vardır
Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrâbımız yokdur
Bizi ta’n eyleyen nâ-merde eyvallâhımız vardır
Ne derlerse desinler bîgânelerden ictinâbım yok yok
Harîm-i yâra mehrem dilde resm-i râhımız vardır
Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar
Yolunda Öldü derler başka ne günahımız VARDIR…

Nasihat dinle

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu