Abdulkadir Şeran

Esma Zikri

Esma Zikri

 

Er Rahman Allah er Rahim Allah el Melik Allah el Kuddus Allah Es Selam Allah el Mü’min Allah

el Müheymin Allah el Aziz Allah el Cebbar Allah el Mütekebbir Allah el Halık Allah el Bari Allah

el Musavvir Allah el Gaffar Allah el Kahhar Allah el Vehhab Allah er Rezzak Allah el Fettah Allah el Alim Allah el Kabıd Allah el Basıt Allah el Hafıd Allah er Rafi Allah el Muızz Allah el Müzill Allah es Semi Allah el Basir Allah el Hakem Allah el Adl Allah el Latif Allah el Habir Allah el Halim Allah el Azim Allah el Ğafur Allah eş Şekur Allah el-Aliyy Allah el Kebir Allah el-Hafîz Allah el-Mukît Allah el-Hasîb Allah

el-Celîl Allah el-Kerîm Allah er-Rakîb Allah el-Mücîb Allah el-Vâsi’ Allah el-Hakîm Allah el-Vedûd Allah

el-Mecîd Allah el-Bâis Allah eş-Şehîd Allah el-Hakk Allah el-Vekîl Allah el-Kaviyy Allah el-Metîn Allah

el-Veliyy Allah el-Hamîd Allah el-Muhsî Allah el-Mübdî Allah el-Muîd Allah el-Muhyî Allah el-Mümît Allah el-Hayy Allah el-Kayyûm Allah el-Vâcid Allah el-Mâcid Allah el-Vâhid Allah es-Samed Allah

el-Kâdir Allah el-Muktedir Allah el-Mukaddim Allah el-Muahhir Allah el-Evvel Allah el-Âhir Allah

ez-Zâhir Allah el-Bâtın Allah el-Vâli Allah el-Müteâlî Allah el-Berr Allah et-Tevvâb Allah el-Müntakim Allah el-Afüvv Allah er-Raûf Allah Mâlikü’l-Mülk Allah Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm Allah el-Muksit Allah

el-Câmi’ Allah el-Ganiyy Allah el-Muğni Allah el-Mâni’ Allah ed-Dârr Allah en-Nâfi’ Allah en-Nûr Allah

el-Hâdi Allah el-Bedî’ Allah el-Bâkî Allah el-Vâris Allah er-Reşîd Allah es Sabur Allah

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu